OBCHOD SPOLOČENSTVA

NÁŠ PRIEKOPNÍCKY PROGRAM FUNGUJÚCI OD ROKU 1987.

Používame etické, vysoko kvalitné ingrediencie (a iné doplnky) od tisícok dodávateľov, farmárov a remeselníkov z celého sveta. Prečítaj si, ako tento program poháňa naše úsilie o pozitívny vplyv na planétu a ľudské spoločenstvo.

ČO JE OBCHOD SPOLOČENSTVA?

Obchod Spoločenstva je náš fair-trade program. Napomáha našim dodávateľom budovať trh a investovať do sociálnych či enviromentálnych projektov, z ktorých ich miestne komunity benefitujú. Taktiež napomáha nám, aby sme v produktoch mali kvalitné ingrediencie. Program bol spustený v roku 1987, kedy ešte niesol názov “Trade Not Aid”. Funguje už 30 rokov a stále napreduje. Od ručne spracovaného bambuckého masla z Ghany až po papierové, recyklované darčekové balenia z Indie - prostredníctvom našich ingrediencií a doplnkov predaja z celého sveta pomáhame ľuďom, ktorí to potrebujú, k spravodlivému finančnému ohodnoteniu za ich tvrdú prácu. Množstvo z nich sú ženy žijúce na vidieku s limitovanými ekonomickými príležitosťami. Tento program je hnacím motorom za našim cieľom využívať biznis na konanie dobra. Sme naň nesmierne hrdí

tungteiya_shea_producers_INSHECT053
tungteiya_shea_producer_4_INSHECT034

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI OBCHODOM SPOLOČENSTVA A FAIR TRADE?

Fair trade pomáha producentom v rozvojových krajinách zabezpečiť dobré podmienky obchodu, vrátane spravodlivých cien, keď obchodujú so spoločnosťami v rozvinutých krajinách. Obchod Spoločenstva je náš vlastný program, založený a vedený priamo spoločnosťou The Body Shop. Je to najväčšie fair-trade hnutie vedené v kozmetickom priemysle. Mať náš vlastný program je veľkou výhodou, pretože nám umožňuje autentické prepojenie s našimi dodávateľmi. Osobne sa s nimi poznáme. Poznáme ich rodiny a komunitu, v ktorej žijú. O to viac je pre nás Obchod Spoločenstva dôležitejší.


NÁŠ PROGRAM OBCHOD SPOLOČENSTVA

Snažíme sa vytvoriť dlhoročné partnerstvá a s niektorými dodávateľmi pracujeme už dlhé desaťročia. Za svoju prácu dostávajú spravodlivé ohodnotenie. Podporujeme ich rozvoj a taktiež rozvoj komunít, v ktorých fungujú. Snažíme sa im pomôcť dostať sa na medzinárodný trh. Niektorým z nich dokonca pomáhame prostredníctvom fondov na komunitné projekty týkajúce sa vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti a sanitácie. Tisíckam ľudí sme dopomohli k lepším životným podmienkam, či už išlo o samotných dodávateľov, ich rodiny či susedstvá.

Sme nesmierne hrdí, čo sme s pomocou našich dodávateľov dokázali dosiahnuť a veríme, že spoločne v tom budeme ešte dlho pokračovať a vytvárať pozitívne zmeny v sociálnych aj enviromentálnych oblastaich. 

Obchod Spoločenstva je v dnešnej dobe rovnako relevantný a dôležitý program, ako bol v roku 1987. Stále je vo svete veľké množstvo ľudí, ktorí nemajú prístup k decentným pracovným podmienkam a spravodlivým obchodným praktikám. Obchod Spoločenstva je naším dedičstvom, ktoré budeme vždy rozvíjať. Je srdcom celej spoločnosti The Body Shop.


community_fair_trade_-_what_is_community_fair_trade_1_
Tungteiya_women_carrying_firewood_INSHECT055

ČO ZNAMENÁ OBCHOD SPOLOČENSTVA PRE TEBA?

Obchod Spoločenstva je viac, ako len prostriedok, ktorým sa dostávame k našim ingredienciám. Benefitujeme z neho všetci. Máme priamy prístup k vysoko kvalitným ingredienciám z celej našej planéty, takže každý Tvoj nákup u nás pomáha komunitám v každom kúte sveta. Chceme, aby bol príbeh, ktorý stojí aj za Tvojimi obľúbenými produktami vypočutý. Prečítaj si krátke príbehy o konkrétnej pomoci, ktorú dokážeme poskytovať aj vďaka Tebe.

PRÍBEHY ÚSPEŠNEJ POMOCI

Sme skutočne hrdí na to, že máme vďaka tomuto programu pozitívny vplyv na ekonomické aj sociálne oblasti mnohých komunít vo svete. Spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí zdieľajú náš zápal pre dobro. Príjmy a investície z našich obchodov napomohli jednotlivým komunitám k rozvoju a lepším životným podmienkam.

Ingredients_-_About_Our_Ingredients_-_What_types_of_ingredients_do_we_use_1

BAMBUCKÉ MASLO Z GHANY

FINANČNÁ NEZÁVISLOSŤ PRE GHANSKÉ ŽENY

Prostredníctvom Obchodu Spoločenstva spolupracujeme s Asociáciou žien z Tungteiyi v Ghane už od roku 1994. 640 žien z jedenástich obcí ručne spracúva bambucké maslo pomocou ich tradičnej techniky, ktorá má až 18 krokov a dedí sa z generácie na generáciu, z matky na dcéru.

Vďaka spravodlivej cene za prácu sa množstvo z nich stáva finančne nezávislých, zvýšilo sa ich sebavedomie a získali si vo svojej komunite rešpekt. Taktiež v regióne prispievame do fondu komunitných projektov, ktoré majú pozitívny vplyv na životnú úroveň až pre vyše 49000 ľudí. Dlhodobé investície dopomohli v tejto oblasti k vystavaniu až 7 škôl, kde sa ročne vzdeláva viac ako 1200 mladých študentov. Majú prístupk pitnej vode a základnej zdravotnej starostlivosti.

paper

DARČEKOVÉ BALENIA Z NEPÁLU

PRÍSTUP K VZDELANIU

Prostredníctvom Obchodu Spoločenstva máme prístup aj k baleniam našich produktov, ktoré sú recyklované a získavané od spoločnosti Get Paper Industry v Kathmande, Nepále. Spolupracujeme s nimi už od roku 1989. Profesionálni remeselníci na výrobu týchto balení využívajú rôzne odpadové a recyklované materiály (ako sú ústrižky bavlnených látok a stonky banánových stromov).

Zamestnávajú viac žien ako mužov a spravodlivo a  rovnocenne im za prácu platia. Snažia sa pomáhať komunite v celej oblasti Bansbari pomocou sociálnych projektov. Deti z najchudobnejších rodín môžu vďaka nim chodiť do školy. Tak isto rozbehli kampaň “Pošli svoju dcéru do školy”, aby zabezpečili lepšie možnosti vzdelania a štipendií aj pre dievčatá.

V posledných rokoch sa snažia upozorniť na problematiku obchodu s bielym mäsom, najmä vzdelávaním dievčat v jednotlivých dedinách. Usporadúvajú celonárodné školské súťaže v písaní, aby podporili talenty a poukázali aj na spomínanú problematiku obchodovania s ľuďmi.

Brand_Values_Hub_-_Championing_Sustainability_1

RECYKLOVANÉ PLASTY Z INDIE

BOJ S PROBLEMATIKOU PLASTOV

Približne 3 miliardy ľudí vo svete žije v krajine bez správneho prístupu k recyklácií plastov. To je takmer polovica svetovej populácie. To viedlo k vzniku hnutia až 1 a pol milióna “zberačov odpadu”. Tichí hrdinovia, ktorí neúnavne čistia ulice svojich miest. Zberači sú prevažne ‘daliti’, miestna chudobná sociálna skupina, kasta. To znamená, že sú časti vystavovaní diskriminácií, zneužívaniu a veľmi zlým pracovným podmienkam.

V roku 2019 sme spustili spoluprácu s iniciatívou Plastics for Change, aby sme od týchto zberačov odpadu mohli kupovať recyklované plasty využívané pre naše plastové balenia. Vďaka tejto spolupráci dostávajú spravodlivú odmenu za svoju tvrdú prácu a majú stabilný príjem. Táto iniciatíva vyhrala v roku 2019 od spoločnosti Ethical Corporation ocenenie “Plastics Innovation” a bola vychválená za jej pozitívny vplyv nie len v ekologickej, ale aj sociálnej oblasti.

NÁŠ ZÁVÄZOK VOČI DODÁVATEĽOM

Program Obchodu Spoločenstva je nezávisle kontrolovaný a overený agentúrou ECOCERT (ktorá sa zaoberá hodnotením spravodlivého obchodu), ktorá robí pravidelný audit dodávateľov a našich obchodných operácií. Náš záväzok dodávateľom je ukotvený v charte udržateľných zdrojov, ktorá udáva a potvrdzuje základné princípy Obchodu Spoločenstva a celej spoločnosti The Body Shop.

community_fair_trade_-_our_commitment_with_suppliers

NAŠE ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

SPRAVODLIVÁ CENA

Tá je vždy určená na základe dohody s dodávateľmi a je o nej pravidelne diskutované. Každý dodávateľ je unikátny. Sledujeme externé orientačné ceny jednotlivých prác a ak neexistujú, vytvárame ich spravodlivé modely pre jendotlivé oblasti.

KOMUNITNÉ PROJEKTY

Tam kde je to potrebné, investujeme do fondov na rozvoj miestnych komunít a snažíme sa im poskytnúť prístup k práci a jej spravodlivému ohodnoteniu.

PRIAZNIVÉ OBCHODNÉ PODMEINKY

Dodávatelom poskytujeme veľmi priaznivé obchodné podmienky. Napríklad, ak to potrebujú a požiadajú nás, platíme za prácu v predstihu.

CIEĽENÁ PODPORA DODÁVATEĽOV

Snažíme sa podporovať svojich dodávateľov v každom smere, napríklad aj podporou tréningových programov pre ich zamestnancov. Tie im poskytujú nie len samotní zamestnanci The Body Shop, ale napríklad aj miestne mimovládne organizácie.

OBCHODNÉ ZÁVÄZKY

Poskytujeme svojim dodávateľom informácie o našich aktuálnych cieloch a predpovediach, aby boli informovaní o našich krokoch a rozhodnutiach vždy dostatočne vopred.

MANAŽMENT NEDOSTAČNÝCH DODÁVOK INGREDIENCIÍ

Vývoj a údržba zásobovacích reťazcov marginalizovaných komunít je komplexná, dlhodobá aktivita. Z času na čas sa stane, že niektorá zo surovín nie je dostupná alebo je jej nedostatok a náš dodávateľ teda nie je schopný nám ingredienciu dodať. To znamená, že k uspokojeniu našich zákazníkov musíme niekedy tieto suroviny čerpať z iných zdrojov, ako prostredníctvom Obchodu Spoločenstva. Vzťahy s našimi partnermi sú pre nás však prvoradé, preto z iných zdrojov čerpáme len toľko, koľko je noazaj potrebné, na krátku dobu, než naši dodávatelia naberú plnú silu dodávok späť. Konáme tak na základe našej charty udržateľných zdrojov, aby to nemalo dopad na komunity, ktorým prostredníctvom nášho programu pomáhame.

STARTÉGIA “MÄKKÉHO PRISTÁTIA”

V prípade, že s niektorým z našich dodávateľov musíme spoluprácu ukončiť, oznámime to tak, aby to vedel minimálne 12 mesiacov pred poslednou dodávkou surovín. Diskutujeme s nimi všetky negatívne vplyvy, ktoré na nich ukončenie spolupráce môže mať a snažíme sa im pomôcť vytvoriť stratégiu do budúcna výhodnú pre obe strany.

community_fair_trade_-_what_is_ethical_trade

ČO JE ETICKÝ OBCHOD?

Po celom svete sú stále ľudia, ktorí nemajú prístup k bezpečným a spravodlivým pracovným podmienkam. Etický obchod zabezpečuje, že produkty ktoré kupujeme neboli vyrobené tak, aby bol niekto ako zamestnanec dodávateľskej firmy ukrátený o svoje práva. Dohliada na to, že sú produkty vyrobené za decentných pracovných podmienok, čo je pre nás veľmi dôležité.

NÁŠ PROGRAM ETICKÉHO OBCHODU

Veríme, že biznis môže byť prostriedkom konania dobra. Snažíme sa robiť to najlepšie čo vieme, pre ľudí a pre našu planétu. Na základe týchto postojov vznikol náš vlastný Program etického obchodu. Veríme, že všetci zamestnanci v radách našich dodávateľov by mali byť uchránení od zneužívania ich práce, diskriminácie a mali byť mať právo voľnosti, bezpečia a rovnosti.

Spolupracujeme len s dodávateľmi, ktorí fungujú v súlade s naším presvedčením a etickými štandardmi. S každým z nich podpisujeme dohodu, aby sme sa uistili, že zabezpečia vhodné podmienky pre svojich zamestnancov v týchto oblastiach:

 • Zdravie a bezpečnosť

  Bezpečné a hygienické pracovné podmienky

  Žiadna detská pracovná sila

  Zabezpečenie životného minima

  Primeraná dĺžka pracovnej doby

  Žiadna diskriminácia

  Zabezpečenie riadneho pracovného pomeru

  K zamestnancom pristupujú s rešpektom

HISTÓRIA NÁŠHO ETICKÉHO OBCHODU

Od kedy The Body Shop v roku 1976 vznikol, spojili sme sily s mnohými značkami, ktoré mali rovnaké ciele a zásady ako my. Boli to najmä dobrovoľnícke urganizácie a trhové únie, s ktorými sme vyvinuli náš Program etického obchodu.

V roku 1998 sme sa stali jedným zo zakladajúcich členov Iniciatívy etického obchodovania (ETI) - organizácie, ktorá individuálne pracuje s jednotlivými členmi a diskutuje s nimi o tom, ako zlepšiť obchodovanie po etickej stránke a ako pozitívne ovplyvniť životy zamestnancov ich firiem.

Sme taktiež členmi online platformy Sedex, ktorá sa snaží o lepšiu spoluprácu medzi firmami a jej dodávateľskými reťazcami. Dodávatelia tu môžu so svojimi zákazníkmi zdieľať výsledky svojich auditov a iné dôležité informácie týkajúce sa svojich praktík, napríklad v oblasti ľudských práv pre ich zamestnancov.

community_fair_trade_-_what_is_community_fair_trade_1__1

MODERNÉ OTROCTVO

Naše Vyhlásenie o modernom otroctve z roku 2018 obsahuje konkrétne kroky, ktoré sme v roku 2018 podstúpili, aby sme predchádzali všetkým formám moderného otroctva a riešili túto problematiku nahlas, globálne aj naprieč reťazcami našich dodávateľov. Zahŕňa všetky naše aktivity a úspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť po vyhlásení predchádzajúceho Vyhlásenia o modernom otroctve z roku 2017.

DARČEKOVÉ BALENIA Z NEPÁLU

PRÍSTUP K VZDELANIU

Prostredníctvom Obchodu Spoločenstva máme prístup aj k baleniam našich produktov, ktoré sú recyklované a získavané od spoločnosti Get Paper Industry v Kathmande, Nepále. Spolupracujeme s nimi už od roku 1989. Profesionálni remeselníci na výrobu týchto balení využívajú rôzne odpadové a recyklované materiály (ako sú ústrižky bavlnených látok a stonky banánových stromov).

Zamestnávajú viac žien ako mužov a spravodlivo a  rovnocenne im za prácu platia. Snažia sa pomáhať komunite v celej oblasti Bansbari pomocou sociálnych projektov. Deti z najchudobnejších rodín môžu vďaka nim chodiť do školy. Tak isto rozbehli kampaň “Pošli svoju dcéru do školy”, aby zabezpečili lepšie možnosti vzdelania a štipendií aj pre dievčatá.

V posledných rokoch sa snažia upozorniť na problematiku obchodu s bielym mäsom, najmä vzdelávaním dievčat v jednotlivých dedinách. Usporadúvajú celonárodné školské súťaže v písaní, aby podporili talenty a poukázali aj na spomínanú problematiku obchodovania s ľuďmi.