PODMIENKY VERNOSTNÉHO KLUBU LOVE YOUR BODYTM 

Základné Zmluvné Podmienky

1. 1. AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ ZÁSADY VERNOSTNÉHO PROGRAMU LOVE YOUR BODY?

Ak sa stanete súčasťou vernostného klubu Love Your Body, môžete si vychutnať nespočetné množstvo výhod členstva klubu Love Your Body, jedinečné akcie, ktoré robíme len pre členov klubu a za každý nákup môžete zbierať body, ktoré je možné zameniť na zľavy v obchode. Za každé 1 EURO získate jeden bod na Vašej vernostnej karte. Po zozbieraní 50 bodov získate zľavu v hodnote 5 EUR.

2. KTO JE OPRÁVNENÝ ZÍSKAŤ VERNOSTNÚ KARTU LOVE YOUR BODY?

Každý, kto má viac ako 16 rokov môže vstúpiť do vernostného programu vyplnením registračného formulára vernostného programu, súhlasom so spravovaním Vašich informácií a súhlasom so zmluvnými podmienkami. Obdržanie vernostnej karty prebieha po nákupe v kamennom obchode alebo online. Vernostná karta Love Your BodyTM je určená výhradne na použitie fyzickou osobou, spotrebiteľom, distribútori, zamestnanci spoločnosti Avanzo s. r. o. a ich príbuzní nemajú nárok na výhody a použitie karty vydanej v mene fyzickej osoby. Vaše poskytnuté osobné údaje sa môžu použiť na overenie kvality predajcu a taktiež v prípade zneužitia karty. V súlade zo Základnými Zmluvnými Podmienkami sa za distribútora pokladá napríklad ten zákazník, ktorý nakupuje na vlastné meno, alebo iný účet, v jednom alebo viacerých predajniach raz (alebo kontinuálne) také množstvo z jedného produktu alebo jednej kategórie produktov, ktoré nie je - podľa našich skúseností a údajov – určené na vlastnú spotrebu, ale na opätovný predaj. Vyhradzujeme si právo odpočítať akékoľvek neautorizované nákupné body z karty kupujúceho, ktorá sa zúčastňuje programu, a ukončiť Vašu účasť vo vernostnom programe.

3. KDE SA MÔŽEM ZAREGISTROVAŤ DO VERNOSTNÉHO KLUBU LOVE YOUR BODYTM?

Najjednoduchší spôsob registrácie je registrovať sa v jednom z našich obchodov vyplnením registračného formulára. Na registračnom formulári je vyplnenie všetkých políčok povinné. Je dôležité, aby ste udali e-mailovú adresu, na ktorej Vás vieme zastihnúť, pretože len tak sa dozviete o zľavách a ponukách pre verných zákazníkov. Vernostnú kartu si môžete prevziať a použiť hneď po registrácii.

Ak sa registrujete na webovej stránke, s prvou objednávkou Vám automaticky pošleme Vašu vernostnú kartu.

4. AKÉ SÚ PODMIENKY ÚČASTI?

Osoba, ktorá sa chce zaregistrovať do vernostného programu musí vyplniť a podpísať registračný formulár, prijať Základné Zmluvné Podmienky a musí súhlasiť so spracovaním jeho osobných údajov. Registrácia sa stane aktívnou po aktivácii linku, ktorý je odoslaný e-mailom, a po udaní všetkých údajov stáleho zákazníka. Vernostnú kartu Love Your Body nie je možné previesť na inú osobu, na nej nazbierané body nie je možné zameniť za peniaze. K tomu, aby sme mohli zozbierané body uplatniť, je nutné mať pri sebe vernostnú kartu so sebou, v predajni. Ak ste si kartu zabudli doma, no pamätáte si jej číslo, alebo máte čiarový kód karty odfotení v mobilnom telefóne, vieme Vám na ňu body pripísať. V kamennom obchode vieme body pripísať na kartu v okamihu platby pri kase, pri nákupe cez e-shop body pripisujeme počas fakturácie. Dodatočné pripísanie bodov na kartu nie je možné. Pred nákupom skontrolujte, či je číslo Vašej vernostnej karty uvedené medzi Vašimi osobnými údajmi. Pri online nákupe sa Vám body automaticky pripíšu v prípade, že podáte objednávku e-mailovou adresou, ktorú ste zaregistrovali do vernostného programu. V prípade, že objednávku podáte z inej e-mailovej adresy, nie je možné pripísať vernostné body na kartu.

5. AKÉ ZĽAVY SI MÔŽU UPLATNIŤ STÁLI ZÁKAZNÍKOVIA?

Od okamihu, že ste sa stali členmi vernostného klubu a obdržali ste vernostnú kartu Love Your BodyTMVám na kartu pripíšeme za sumu 1 Eura 1 bod. Ak zozbierate 50 bodov, môžete si uplatniť zľavu 5 EUR ako v kamennom, tak aj v internetovom obchode na ktorýkoľvek nezľavnený produkt. Zľavu je možné hromadiť po 50-tich bodoch, čiže po zozbieraní 50 bodov Vám dáme zľavu 5 EUR, po zozbieraní 100 bodov Vám dáme 10 EUR na nezľavnené produkty, a tak ďalej. Uplatniť zľavu je možné len s aktívnou vernostnou kartou v prípade, že boli osobné údaje člena vernostného klubu zapísané do nášho systému bezchybne. Vernostné body budú zapísané na kartu, a bude možné ich uplatniť po uplynutí 24 hodín. O aktuálnych zľavách budeme informovať našich verných zákazníkov na webovej stránke www.thebodyshop.sk, newsletterom a správou.

6. DOKEDY JE MOŽNÉ UPLATNIŤ VERNOSTNÉ BODY?

Body, ktoré ste za Vaše nákupy dostali je možné uplatniť kedykoľvek počas 12-tich mesiacov v prípade, že ste na karte nazbierali minimálne 150 bodov potrebných k uplatneniu zľavy. Po uplynutí 12-tich mesiacov body stratia svoju platnosť a nie je ich možné použiť.

7. AKOU FORMOU SA VIEM INFORMOVAŤ O STAVE BODOV MOJEJ VERNOSTNEJ KARTY?

O aktuálnom stave bodov na Vašej vernostnej karte sa môžete informovať v kamennom obchode The Body Shop, alebo na e-mailovej adrese info@tthebodyshop.sk.

<h3Všetky osoby oprávnené o požiadanie vernostnej karty, ktoré si vernostné kartu žiadajú po prvýkrát, obdržia aj 20%-ný zľavový kupón. Kupón je možné obdržať dvojakým spôsobom. Ak požiadate o vernostnú kartu v jednom z našich kamenných obchodov, 20%-ný zľavový kupón obdržíte spolu s vernostnou kartou. Ak ste o kartu požiadali cez e-shop, bude Vám doručená spoločne s objednávkou. Uplatnenie zľavového kupónu: je ho možné použiť jednorázovo v priebehu 1 mesiaca od jeho obrdžania a to v kamennej predajni alebo na e-shope. Pre uplatnenie v kamennom obchode si kupón prineste so sebou, pre uplatnenie na e-shope zadajte kód kupónu na konci objednávky. Ak ho neuplatníte v priebehu 1 mesiaca od obdržiania, nebude v našej moci Vám zľavu uplatniť. Zľavový kupón nie je možné obnoviť. Kupón môžete uplatniť na Vami vybratý produkt, ktorý je dostupný v danej predajni, alebo e-shope. Zľavový kupón nie je možné uplatniť na produkty označené nálepkou NOVÝ a na už zľavnené produkty.

9. KDE A OD KEDY JE PLATNÁ MOJA VERNOSTNÁ KARTA LOVE YOUR BODY?

Karta Love Your BodyTMje platná vo všetkých kamenných obchodoch na Slovensku, ako aj na e-shope www.thebodyshop.sk. Karta je platná od okamihu jej obdržania v kamennom obchode, alebo po jej obdržaní po doručení spolu s balíkom. V prípade, že ste udali tú istú e-mailovú adresu pri registrácii v kamennom obchode, ako aj pri vyplnení registračného formulára, budú Vám body automaticky pripísané aj po nákupe v kamennom obchode, aj po nákupe na e-shope. Zmluva, vzťahujúca sa na použitie vernostnej karty, je medzi jej členmi platná na dobu neurčitú, držiteľ vernostnej karty je oprávnený od nej kedykoľvek odstúpiť písomnou formou, a to bez udania odôvodnenia (Adresa: Avanzo s.r.o., so sídlom Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, E-mail: info@thebodyshop.sk). V tomto prípade stratí platnosť aj vernostná karta. Zmluva zanikne po uplynutí 3 rokov od posledného použitia karty, o čom Avanzo s. r. o. informuje držiteľa karty.

10. MÔŽEM POUŽIŤ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE SVOJU LOVE YOUR BODY VERNOSTNÚ KARTU VYSTAVENÚ MIMO SLOVENSKA?

Nie, vernostný program momentálne nie je možné uplatniť v inej krajine, len v tej, v ktorej bola vernostná karta vystavená.

11. ČO ROBIŤ, AK SA VÁM STRATÍ ALEBO POŠKODÍ KARTA?

Kontaktujte nás na ktoromkoľvek z našich kontaktov, zadajte Vaše údaje, pomocou ktorých Vás vieme identifikovať a my zablokujeme Vašu kartu. Požiadať o novú kartu môžete v jednom z našich obchodov vyplnením nového registračného formulára, alebo si o ňu môžete požiadať ku Vášmu nákupu na našom e-shope. V prípade straty karty nie je v našich silách preniesť už nazbierané vernostné body zo starej karty na novú. Upozorňujeme Vás, že nezodpovedáme za škody spôsobené neoprávneným použitím kariet, ktoré neboli včas zablokované.

12. ČO ROBIŤ, KEĎ SA VÁM ZMENIA OSOBNÉ ÚDAJE?

Všetci členovia vernostného klubu Love Your BodyTM sú povinný informovať nás o zmene ich osobných údajov, hlavne o zmene ich e-mailovej adresy. Príďte do niektorej z našich predajní a vyplňte formulár o zmene osobných údajov, alebo nám napíšte e-mail na info@thebodyshop.sk z e-mailovej adresy, ktorá patrí ku Vašej vernostnej karte a my pozmeníme Vaše údaje.

13. O ZMENE PODMIENOK ZMLUVY

Avanzo s. r. o. je oprávnené na jednostrannú zmenu Základných Vernostných Podmienok, ak sa jedná o zvýšenie kvality alebo účinnosti služieb, ktoré poskytuje, alebo zavedenie novej služby. Avanzo s. r. o. informuje členov vernostného programu o zmenách Základných Vernostných Podmienok na webovej stránke www.thebodyshop.sk, prostredníctvom newsletterov a v kamenných obchodoch The Body Shop. V prípade, že si člen vernostného programu nežiada súhlasiť so zmenou ZVP, je povinný písomne zrušiť zmluvu do 30 dní od dátumu nadobudnutia právoplatnosti zmeny (Adresa: Avanzo s.r.o., so sídlom Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika E-mail: info@thebodyshop.sk). Po uplynutí lehoty sa zmena v ZVP pokladá členom vernostného klubu za prijatú.

14. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje uchovávame zabezpečené v našom počítačovom systéme a nemôžeme ich vydať tretej osobe, len ak je to v súlade z vyhlásením o ochrane osobných údajov. Podpísaním zmluvy o ochrane osobných údajov súhlasíte s tým, že Avanzo s. r. o. na písomnú žiadosť odovzdá firme The Body Shop Internatinal PLC (sídlo: Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, England, ďalej len BSI) Vaše meno, e-mailovú adresu, a adresu. Ďalej súhlasíte s tým, aby Avanzo s. r. o. mohlo použiť tieto údaje na marketingové účely do obrdžania prípadného zákazu, bez akejkoľvek protislužby a oprávnenia. Registráciou člen klubu potvrdzuje, že je upovedomený o tom, že informácie, ktoré sú vo vlastníctve Avanzo s. r. o. sú spracované dôverne, tretej osobe ich nedoručí – okrem BSI. Vernostná karta o Vás neuskladňuje žiadne iné údaje. Strata karty pre Vás nepredstavuje žiadnu hrozbu straty osobných údajov.

15. PRÁVA OHĽADNE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZMAZANIE ÚDAJOV

O spracovaní udaných údajov rozhodujete Vy. Právnym základom pre správu údajov je Váš dobrovoľný súhlas. Môžete požiadať o informácie o spravovaní Vašich osobných údajov. Spoločnosť Avanzo s. r. o. poskytne na požiadanie informácie o údajoch, ktoré spravuje, o účele ich spravovania, o právnom základe, jeho trvaní, ako aj o tom, kto a z akého dôvodu obrdžal Vaše osobné údaje. Informácie si môžete vyžiadať na poštovej adrese alebo e-mailovej adrese Avanzo s. r. o.. O vymazanie a zmenu Vašich osobných údajov môžete požiadať pomocou rovnakých kontaktných údajov. Na Vašu žiadosť údaje spojené s vami vymažeme. Zmazanie sa uskutoční do 24 hodín od nasledujúceho pracovného dňa po podaní žiadosti o zmazanie údajov.

IČO (identifikačné číslo organizácie) Avanzo s. r. o. je SK2121008802.